احتمال پایان سرمایه‌گذاری سه شرکت نفتی خارجی در اقلیم کردستان عراق
مجله پترولیوم اکونومیست نوشت سه شرکت بزرگ نفتی خارجی که از فعالیت در اقلیم کردستان عراق پول خویی به دست آورده‌اند قصد دارند اقلیم کردستان را رها و در مناطق دیگری از جهان سرمایه‌گذاری کنند.

به گزارش اکوکردستان مجله پترولیوم اکونومیست نسبت به خروج سه شرکت بزرگ نفتی خارجی از اقلیم کردستان عراق هشدار داد.

بر اساس گزارش این مجله شرکتهای جنل انرژی، گولف کیستون و دی ان او نروژ سهم عمده ای در تولید نفت خام در اقلیم کردستان عراق دارند و در سالهای اخیر از فروش نفت خام اقلیم کردستان درآمد زیادی کسب کرده اند.

این نشریه در ادامه از عدم رغبت این سه شرکت بزرگ نفتی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این منطقه خبر داده است. این در حالی است که رشد سهام آنها درسه سال اخیر به دلیل درآمد هنگفتی بوده که از فعالیت در اقلیم کردستان عراق به دست آورده‌اند.

بر اساس گزارش این مجله، این سه شرکت از هم‌اکنون جاهای دیگری از جهان را برای سرمایه‌گذاری نفتی انتخاب کرده اند. با این حال برخی شرکت‌ها ممکن است حضور محدود در صنعت نفت اقلیم کردستان را ادامه دهند.

پترولیوم اکونومیست از تمایل شرکت نفتی دی ان او نروژ بر ای سرمایه‌گذاری در ساحل عاج و میدان‌های نفتی داخل نروژ خبر داده است. این نشریه همچنین به سرمایه‌گذاری شرکت جنل انرژی در جای دیگری غیر از اقلیم کردستان عراق اشاره کرده است./کردپرس