سرمایه گذاری شاه کلید رشد تولید در کردستان
شعار سال اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم» است و از طرفی سرمایه گذاری نیاز اصلی رشد تولید در استان کردستان است بنابراین باید شرایط برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان کردستان فراهم شود تا بستر تحقق شعار سال مهیا شود.

به گزارش اکوکردستان شعار سال اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم» است و از طرفی سرمایه گذاری نیاز اصلی رشد تولید در استان کردستان است بنابراین باید شرایط برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان کردستان فراهم شود تا بستر تحقق شعار سال مهیا شود.

بدین منظور و با توجه به اهمیت نقش مردم در توسعه تولید، در ابتدا بخش دولتی باید شرایط را برای مشارکت مردم در حوزه های تصمیم گیری و سیاست گذاری فراهم کند و با دعوت از تولید کنندگان و نقش آفرینان در تولید و سرمایه‌گذاری، شرایط مشاهده سیاست های تعیین شده از سوی دولت توسط این قشر را با هدف مشارکت در تصمیم گیری و برنامه ریزی کلان  برای افزایش تولید مهیا کند.

مهم ترین بحثی که از طرف مردم می تواند در تحقق شعار سال تاثیرگذار باشد، مطالبه گری از سوی مردم و جامعه تولیدکنندگان است، بنابراین مطالبه گری در همه سطوح موجب ملزم شدن مسئولان کشوری و استانی برای شنیدن بیشتر بحث های کلان و سیاست گذاری‌ها، تصمیم گیری‌ها و در نهایت حمایت از تولیدکنندگان می شود.

در این میان دیپلماسی اقتصادی، دانش بنیان و احیای واحدهای راکد همه کلیدواژه هایی هستند که به نقش مردم بر می گردد، به ویژه از منظر شاخص های اقتصادی هم با توجه به اینکه لازمه رقابت در بازار، دانش بنیان شدن است، باید به سمت ایجاد و ارتقاء فناوری واحدهای تولیدی دانش بنیان حرکت کرد. این اقدام علاوه بر اینکه به راندمان و بازدهی تولید کمک می کند، نقش بسیار مهمی در تحقق شعار سال و اشتغال زایی دارد.

یکی دیگر از موارد اصلی نقش احیای واحدهای راکد و به ظرفیت رساندن واحدهای تولیدی است که پرداخت تسهیلات در بخش صنایع کوچک در استان، دانش بنیان شدن، ارتقاء فناوری و احیای واحدهای راکد از جمله موانعی هستند که باید رشد یابند و حمایت شوند.

در پایان می توان به بروکراسی اداری در استان اشاره کرد که یکی از مهم ترین موانع تحقق شعار سال است و با توجه به شرایط ویژه استان کردستان، بستر برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان باید مهیا شود و برخی قوانین دست و پاگیر و بروکراسی اداری با هدف حمایت از تولیدکننگان سهل گردد.

یادداشت از: زهرا علی بیگی