کاهش منابع غذایی در منطقه تحت کنترل کردهای سوریه
بر اساس گزارش نشریه عنب بلدی، مناطق تحت کنترل کردهای سوریه نیز که به سبد غذای سوریه معروف است دچار خشکسالی کم سابقه و کاهش منابع غذایی از جمله غلات شده است.

به گزارش اکوکردستان بر اساس گزارش نشریه عنب بلدی، مناطق تحت کنترل کردهای سوریه نیز که به سبد غذای سوریه معروف است دچار خشکسالی کم سابقه و کاهش منابع غذایی از جمله غلات شده است.

 نشریه عنب بلدی که مسائل و تحولات سوریه را منعکس می کند، در گزارشی میدانی نسبت به کاهش منابع غذایی از جمله غلات، به دلیل خشکسالی کم سابقه در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه هشدار داده است.

در این گزارش اشاره شده است که بخش بزرگی از مزارع گندم کشت شده در سال جاری، به دلیل کاهش کم سابقه نزولات آسمانی قابل برداشت نیست و در نتیجه، در ازای دریافت مبلغ ناچیزی به دامداران واگذار شده است.

مدیر مرکز اصلاحات کشاورزی حسکه در منطقه تحت کنترل کردهای سوریه هشدار داده است خطر از بین رفتن 242500 هکتار از کزارع گندم در این منطقه، به دلیل کاهش نزولات آسمانی زیاد است.

کشاورزان این منطقه همچنین از تعلل اداره خودگردان از ارسال سوخت خبر داده است که این مسئله مزارع کشت آبی را نیز به خطر انداخته است.

مقامات اداره خودگردان به این نشریه گفته اند کاهش نزولات آسمانی در ماه آوریل، تندباد و گرد و غبار آسیب جدی به محصولات کشاورزی وارد کرده است.

انتهای پیام/