احتمال دستیابی کردهای سوریه به بازار سیاه قاچاق اسلحه از اوکراین
برخی نهادها و کشورهای اروپایی نسبت به فروش سلاحهای ارسال شده غرب به اکراین در بازار سیاه ابراز نگرانی کرده‌اند که از جمله خریداران مشتاق این سلاحها کردهای سوریه هستند.

بر اساس گزارش برخی رسانه‌های غربی، کشورها و نهادهای اروپایی نسبت به سرنوشت سلاحهای فراوانی که غرب در اختیار اوکراین قرار داده تا از آنها در مقابل روسیه استفاده کند، نگران هستند.

بر اساس این گزارش‌ها، بخش قابل توجهی از این سلاحها وارد بازار سیاه شده و مشتریان غیردولتی زیادی برای خرید آن وجود دارند.

کشورهای اروپایی در حال ایجاد مرکزی در پراگ هستند تا از ورود این سلاحها به بازار قاچاق اسلحه جلوگیری کنند.

اکونومیست تایمز در گزارشی یکی از خریداران سلاح های قاچاق شده از اکراین را کردهای سوریه عنوان کرده است زیرا آنها برای مقابله با تهدیدهای مختلف به این نوع سلاحها نیاز دارند.

بر اساس این نشریه، کردهای سوریه با دست‌یابی به چنین سلاحهای مدرنی می‌توانند خود را برای مقابله با حمله احتمالی ترکیه آماده و تجهیز کنند.