آخرین اخبار :
وضعیت وخیم ریزگرد‌ها در کرمانشاه

ورود ریزگرد‌ها از غرب به استان کرمانشاه، وضعیت هوای شهرستان‌ها به ویژه مناطق مرزی استان کرمانشاه را به شرایط بحرانی کشاند.وضعیت هوای مرزهای خسروی و پرویز خان به دلیل وجود ریزگرد‌ها، بحرانی گزارش شده است.

شناسه فیلم :

8

تاریخ انتشار خبر :

پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401

به اشتراک بگذارید :